รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1


เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ :

ชื่อผู้ร้อง :
หมายเลขบัตรประชาชน :
ที่อยู่อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
รายละเอียดที่ร้องเรียน :
ใส่ผลบวกตัวเลข ที่ถูกต้อง : 7 บวก 0 = ผลลัพท์

หมายเหตุ เรื่องร้องเรียนของท่าน จะถูกส่งไปที่อีเมล์ ของฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน โดยตรง
จึงขอความร่วมมือ ท่านแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องชัดเจน